Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği
 
 
 
 
Genel ormancılık konularında faaliyet gösteren Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri; 17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.
 
Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri;
  • Odun hammaddesinin fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri, değerlendirme olanakları, çeşitli etkenlerden korunması ve dayanıklılığının arttırılması,
  • Odun dışı orman ürünlerinden faydalanmanın planlanması,
  • Etnobotanik özellikleri,
  • Kimyasal analizi ve kullanım alanlarının belirlenmesi konularında araştırma yapmak,
  • Envanter metotlarının ortaya konulması
  • Islahı, yetiştirme ve rehabilitasyon teknikleri,
  • Sosyo-ekonomik etkileri ile ormanların sunduğu hizmetler konularında yapılacak araştırmalarda ilgili başmühendisliklerle işbirliği yapmak,
  • Enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak
olarak belirlenmiştir.  
 
Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği Teknik Personeli
   
 
 
 
 
fevzi_1.jpg Dr. Fevzi BİGİN​ Başmühendis​ Araştırmacı​ Özgeçmiş​

 Cihangir DOĞAN
 Cihangir DOĞAN
Yüksek Orman Endüstri Mühendisi 
Araştırmacı  

Fatih BAŞTAR
Fatih BAŞTAR  
Yüksek Orman Endüstri Mühendisi  
Araştırmacı  
 

 
2018 Yılı İtibari İle Devam Eden Projeler
  
 
 
 
1.  Bolu Yöresinde Bulunan Yabani Kiraz (Cerasus avium L. Moench.) ağacının odun ve kabuklarının kimyasal karakterizasyonu ile kabuklarından tanen eldesi ve tanenin orman endüstrisinde değerlendirilme olanakları.
 
2. Bolu Yöresinde Bulunan Türk Fındığı (Corylus colurna L. ) Ağacının Odun ve Kabuklarının Kimyasal Bileşimlerinin Belirlenmesi ve Çeşitli Ekstraksiyon Metotları İle Kabuklarından Elde Edilen Tanenin Orman Endüstrisinde Değerlendirilme Olanakları.
 
3. Farklı Bonitetlerde Yetişen Aynı Çaplı Göknar (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana)'ların Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (Aladağ Örneği).