Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisliği
 
 
 
 
Genel ormancılık konularında faaliyet gösteren Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri;
 
17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.
 
Orman Amenajmanı ve Hâsılat Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri;
  • Planlama yöntemleri,
  • Orman envanteri ve hâsılatı,
  • Büyüme modellemesi,
  • Karbon envanteri konularında araştırmalar yapmak,
  • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak

 olarak belirlenmiştir. 

 
Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisliği Teknik Personel Listesi
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2018 Yılı İtibari İle Devam Eden Projeler