Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği
 
 
 
Genel ormancılık konularında faaliyet gösteren Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Başmühendisliklerinin görevleri; 17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.  
Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri;  
 • Türlerin ekolojik istekleri
 • Bitki beslenmesi,
 • Eko-fizyoloji,
 • Toprak biyolojisi,
 • Toprak ıslahı,
 • Erozyon ve çığ kontrolü,
 • Mera ıslahı,
 • Havza amenajmanı
 • havza ve orman hidrolojisi
 • Atmosferik kirliliğinin ormanlar üzerine etkileri konularında araştırmalar yapmak,
 • Talep edilen toprak, bitki ve su analizlerini yapmak 
 • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak
olarak belirlenmiştir.   
 
Orman Ekoloji ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği Teknik Personel Listesi
 
   
  
 
 
 
 
 
 
   
2018 Yılı İtibari İle Devam Eden Projeler
   

 

 

1.  Büyük Yapay Su Göletlerinin Orman Ekosistemi Üzerine Bazı Etkilerinin İncelenmesi (Seben-Taşlıyayla Göleti Örneği)

 ​​