Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar

Araştırmaları Başmühendisliği

 
 
 
 
 
 
 
 
Genel ormancılık konularında faaliyet gösteren Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri; 17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.
    
Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri;
  • Ormanlardaki biyotik ve abiyotik zararlıların belirlenmesi,
  • Biyolojisi ve ekolojisi ile koruma ve mücadele yöntemleri,
  • Av ve yaban hayatı,
  • Milli parklar ve diğer korunan alanlar konularında araştırmalar yapmak,
  • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak,
olarak belirlenmiştir.   
 
Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği Personeli 
  
 
 İlhami TURAN
 İlhami TURAN
Orman Yüksek Mühendisi
Başmühendis V.
 Mahir ERDEM
 Mahir ERDEM
Orman Yüksek Mühendisi
Araştırmacı
Deniz ÇAKAR ​Deniz ÇAKAR ​Biyolog ​Araştırmacı ​Özgeçmiş
 
2018 Yılı İtibari İle Devam Eden Projeler 
 
 
 
 
 
1. Bolu İlinde Yolların ve Trafiğin Büyük Memeliler Üzerine Etkisi
 
2. Bolu ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Ormanlarında Kestane Kanseri Hastalığı (Cryphonectria parasitica (Murr.)’ nın Hipovirülent İzolatlarla Biyolojik Savaşımı
 
3. Sapsız Meşe (Quercus petraea Matt.) Liebl.) Tohumu Zararlılarına (Kemirgen ve Kuşlar ) Karşı Kaplama Malzemesi Geliştirilmesi ve Bu Malzemenin Çimlenme ve Yaşama Yüzdesi Üzerine Etkileri
 
​​