Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliği
  
 
 
 
Genel  ormancılık konularında faaliyet gösteren Araştırma Enstitüsü  Müdürlüğü başmühendisliklerinin  görevleri; 17 Ağustos  2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır.
Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri;
  • Ormanların gençleştirilmesi ve bakımı 
  • Orman botaniği 
  • Bitki sosyolojisi konularında araştırmalar yapmak 
  • Arboretum ve herbaryum çalışmalarını yürütmek 
  • Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak
 olarak belirlenmektedir. 
  
Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliği Personeli
  
 
 
 
H. Ceyhun YURDABAK H. Ceyhun YURDABAK​ Orman Yüksek Mühendisi​ Araştırmacı​​ Özgeçmiş​​
dr.serap_1.jpg Dr. Serap BİLGİN Orman Yüksek Mühendisi​​ Araştırmacı​ Özgeçmiş​​
   
2018 Yılı Devam Eden Projeler 
 
 
 
 
 
1. Batı Karadeniz Bölgesi Doğu Kayını (Fagus orientalis), Sarıçam (Pinus sylvestris) ve Karaçam (Pinus nigra) Meşcerelerinde İlk Aralama Müdahalelerinin Büyümeye Etkisi.
 
2. Bolu Yöresinde Yabani Kiraz (Prunus avium L.)’ın Yetişme Muhiti ve Silvikültürel Özellikleri.
 
3. Bolu'da Kontrollü Salınımlı Bir Gübrenin Ekolojik ve Ekonomik Değeri Yüksek Olan Yabani Kiraz (Prunus avium L. ) Fidanlarının Büyümesi Üzerine Etkisi.
 
4. Göknar Hakimiyetine Giren Ormanların Asli Tür Kayına Dönüştürülmesi.