Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
 
 
  
Genel ormancılık konularında faaliyet gösteren Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Madde 17'de tanımlanmıştır. 
 
Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliğinin görevleri;
  • Tohumla ilgili araştırmalar yapmak
  • Orijin denemeleri
  • Döl denemeleri
  • Klon denemelerini kurmak
  • Ağaçlandırma
  • Fidan yetiştirme teknikleri
  • Fizyoloji, biyoteknoloji ve moleküler düzeyde çalışmaları yürütmek
  • Enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak; 
olarak belirlenmiştir. 
 
 
Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği Teknik Personeli
 

 

 
 
 H. Ülkü YURDABAK
H. Ülkü Yurdabak
Orman Mühendisi
Araştırmacı
 
2018 Yılında Devam Eden Projeler Listesi
  
 
 
 
1Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Orijin Denemeleri
 
2Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Orijin Denemeleri
 
3Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemeleri
​​
4. Batı Karadeniz Bölgesi Doğal Kestane ( cestanea sativa Mill.) Populasyonlarında Üstün Ağaç Seçimi.