IMG_0328_1.jpg

    Dr. Mustafa ARSLAN
    Enstitü Müdürü
 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında Orman Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1998 yılında Orman Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak aynı yıl Giresun AGM Başmühendisliğine bağlı Şebinkarahisar AGM Mühendisliğine atanarak göreve başlamıştır. Daha sonra 2000 yılında Bolu AGM Başmühendisliğine harcırahsız görevlendirilme, 2001 yılında da aynı birime Bolu AGM Mühendisi olarak atanmıştır. 2002 yılında Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğüne tayin olmuş, 2003-2005 yılları arası Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Düzce Orman Fakültesinde yüksek lisans eğitimini alarak Orman Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. 2010 yılında Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Düzce Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde doktora eğitimine başlamıştır. 2014 yılı eylül ayından 2015 eylül ayına kadar bir yıllık süre zarfında Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde enstitü müdür yardımcılığı görevini yapmıştır. 2015 eylül ayında Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne tayin olmuş olup; enstitü müdür yardımcılığı görevini 2017 eylül ayına kadar yürütmüştür. 2017 yılında Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden doktora ünvanını da almıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa ARSLAN, İngilizce bilmektedir. 11.09.2017 tarihinden itibaren Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne Enstitü Müdürü olarak atanmıştır.​