ENSTİTÜ TEKNİK PERSONELİ

Ormancılık araştırma çalışmaları yapmak üzere bir araştırma birimi kurulması ilk kez 1951 yılında gündeme gelmiştir. Uzun çalışmalar sonucu 06.12.1952 yılında, Bolu Araştırma İstasyonu adı altında Bolu'da kuruluş gerçekleştirilmiştir.1955 yılına kadar Bolu'da faaliyetini sürdüren kurum, çalışma konularının genişliği ve ülkenin tamamına hizmet götürme ihtiyacı dikkate alınarak bu tarihten itibaren Ankara'ya taşınmış ve Ormancılık Araştırma Enstitüsü adını almıştır.2003 yılında yapılan bir değişiklik sonucu Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü olarak Çevre ve Orman Bakanlığı AR-GE Daire Başkanlığı'na bağlı bir birim olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2011 yılında ismi "Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" şeklinde değiştirilerek; yeni kurulan 'Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na 'Bağlı Kuruluş' olarak faaliyet gösteren Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilat yapısında yer alan 'Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'na bağlanmıştır.

 

Ormancılık araştırma çalışmaları yapmak üzere bir araştırma birimi kurulması ilk kez 1951 yılında gündeme gelmiştir. Uzun çalışmalar sonucu 06.12.1952 yılında, Bolu Araştırma İstasyonu adı altında Bolu’da kuruluş gerçekleştirilmiştir.1955 yılına kadar Bolu’da faaliyetini sürdüren kurum, çalışma konularının genişliği ve ülkenin tamamına hizmet götürme ihtiyacı dikkate alınarak bu tarihten itibaren Ankara’ya taşınmış ve Ormancılık Araştırma Enstitüsü adını almıştır.

1965 yılında ise, Ormancılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde çalışmalarına devam etmek üzere, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü adıyla tekrar Bolu’da açılmıştır. 1992 yılında yapılan değişiklikle; Orman Bakanlığı APK Kurul Başkanlığına bağlı bir birim olarak teknik, idari ve mali özerk yapısıyla Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü adıyla halen çalışmalarını sürdürmektedir. 2003 yılında yapılan bir değişiklik sonucu Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü olarak Çevre ve Orman Bakanlığı AR-GE Daire Başkanlığı'na bağlı bir birim olarak çalışmalarına devam etmektedir. Müdürlüğümüz, her biri ayrı ormancılık disiplinlerinde çalışmalar yapan 8 bölüme sahiptir. Bu 8 bölümün yanında ayrıca Müdürlüğümüze bağlı 3 araştırma ormanı bulunmakta iken, Çamkoru Dr. Fuat ADALI Araştırma Ormanı, Orman Bakanlığı’nın 29.12.1992 gün ve 59 sayılı olurlarıyla yeni kurulan İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. Araştırma Müdürlüğümüz bünyesinde halen iki araştırma ormanı bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu'nca 05.03.2007 tarihinde alınan karar doğrultusunda Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü bünyesinde 6 adet Başmühendislik oluşturulması kararlaştırılmıştır.
 2011 yılında ise Bakanlığın yeniden yapılanmasından sonra Enstitü Müdürlüğü bünyesinde 7 adet başmühendislik oluşturulmuştur. Modern ormancılık bilim ve tekniğinin gereklerine uygun olarak, yerel istek ve ihtiyaçları cevaplandıracak şekilde düzenlenen araştırma ormanları, uzun süreli araştırma çalışmalarının ve denemelerin toplu bir şekilde yeterli koruma güvenliği altında yürütülmesini sağlamakta olup isim ve özellikleri aşağıdadır:
 
1. Büyükdüz Araştırma Ormanı – KARABÜK
 
Karabük ili, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Karabük Orman İşletmesi sınırlarında yer almaktadır. Alanı 2325.6 hektarı kapsamaktadır. Araştırma ormanında Karaçam (Pinus nigra Arnold.), Sarıçam (Pinus sylvestris L.), Uludağ Göknarı (Abies bornmulleriana Mattf.), Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ve Meşe (Quercus sp.) türleri karışık meşcereler oluşturmaktadır. Güneş enerjisiyle çalışan otomatik meteoroloji istasyonu faaliyetini sürdürmektedir.
 
 
2. Şerif Yüksel Araştırma Ormanı – BOLU
 
Bolu ili, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Aladağ Orman İşletmesi sınırlarında yer almaktadır. Alanı 1544.0 hektarı kapsamaktadır. Araştırma ormanında Sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve Uludağ Göknarı (Abies bornmulleriana Mattf.) türleri saf ve karışık meşcereler oluşturmaktadır. Otomatik meteoroloji istasyonu bulunmaktadır.
 
3. Seben Fosil Araştırma Ormanı – BOLU
 
Bolu ili, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Seben Orman İşletmesi sınırlarında yer almaktadır. Alanı 975,84 hektardır. (Hoçaş -Kozyaka). 01.07 2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanımızın onayı ile kurulmuştur. Şerif Yüksel Araştırma Ormanı Mühendisliği'ne bağlıdır.
 

Kurum İdari ve Mali İşler Şefliği'ne sahiptir. Kurumumuzda 11 işçi (1'i mühendis), 22 memur (16'sı teknik personel) olmak üzere toplam 33 personel çalışmaktadır. Teknik personelimizden 10'u yüksek lisans derecesine sahiptir. Çalışma alanı içinde Bolu, Kastamonu, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüklerinin sınırlarını kapsamakla beraber ülkemiz ve dünyadaki ormancılık ve çevre sorunlarının çözümleri için araştırma projeleri geliştirmek, yürütmek ve sonuçlandırmakla görevlidir. Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Araştırma Yönetmeliği kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. Yönetmelik gereği kurumumuzun liderliğini yaptığı ve finansmanını sağladığı araştırma projeleri kurum teknik personelinden oluşan ve Ekim ayında yılda bir kez toplanan TEKNİK KURUL, tüm araştırma müdürlüklerinden ve bilimsel kurumlardan belirlenen uzmanların katıldığı Aralık Ayında toplanan ÇALIŞMA GRUPLARI ve son olarak Şubat Ayındaki DEĞERLENDİRME KURULU'nun onaylarından geçme zorunluluğu vardır. Bu onaylar proje teklifinden sonra projenin kabulü veya reddi ve proje bitiminden sonra yayınlanması veya yayınlanmaması ile yayın şekline karar verilmesi hususlarını kapsar.Bunların dışında diğer kurumların finansmanını ve yürütücülüğünü yaptığı projeler diğer çalışmalarımız kapsamında ele alınmaktadır.
 
 
BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANI
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ : Bolu, Kastamonu ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlükleri