18.11.2020
2020 Yılı Olağan Teknik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Olağan Teknik Kurul Toplantısı katılımcıların yoğun destekleriyle 16-17 Kasım2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi.

İlk olarak Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Arslan söz aldı. Enstitü Müdürü Dr. Mustafa Arslan; “Bu yıl 27.’sini düzenlediğimiz olağan Teknik Kurul Toplantısı’na hoş geldiniz diyerek sözlerine başladı. Bugün sizlerle yeni teklif edilen ve sonuçlanan proje; yarın ise devam eden projeler görüşülecek. Siz değerli katılımcıların değerlendirmelerini, eleştiri ve katkılarını bekliyorum. Her enstitü bulunduğu coğrafi konumu, toprak ve ekolojik özelliklerine göre ortaya çıkan flora ve fauna zenginliği ve bu türlerde karşılaşılan ormancılıkla ilgili sorunlar, güncel konular, ülkemizin imzalamış olduğu ulusal ve uluslararası anlaşmalar gereği yapması gereken çalışmalar şu an yapmış olduğumuz teknik kurullarda masaya yatırılmaktadır. Kimi sorunlar bölgelerde arazi etütleri, raporlamalarla çözülebilmekte, kimileri ise projelendirilmektedir. Ormancılık alanında yapılan çalışmalarda odak noktası, bitki türü çoğunlukla ağaç türü olduğu ve ağacın yaşam döngüsü çok uzun olması nedeniyle projeler onlarca yılı alabilmektedir. En kısa 3-5 yıl gibi bir sürede tamamlanmaktadır. Bu nedenle 1-2 yılda projelerin tamamlanması pek mümkün olamamaktadır. Bu da enstitüler için kısa sürede sorunlara çözüm getiremedikleri söylemlerine, eleştirilere neden olmaktadır. Ormancılıkta büyük alanlarda, genelde yayılacak çalışmalarda özellikle uygulamaların önce araştırma çalışmaları ile denenmesi sonrasında genele yayılması, elimizdeki kaynakların verimli olarak kullanımı için büyük önem taşımaktadır. Enstitü müdürlüğü olarak biz de bölgemizde araştırma faaliyetleri yaparak ormancılığımıza destek olmaya çalışmaktayız. Örneğin, ülkemizdeki ormanlar üzerine hava kirliliğinin etkilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi uluslararası işbirliği programı  (ICP Forests) ile ilgili olarak ilk seviye 2 (yoğun izleme) sahası Şerif Yüksel Araştırma Ormanı’nda oluşturularak, geniş bir katılımla açılışı yapılmıştır. Kestane kanseri ile ilgili laboratuvar çalışmaları ve arazide hastalıklı ağaçlara yapılan pilot uygulamalarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmalarımızı görmek isteyen araştırmacılar Avrupa’dan Ukrayna’dan, FAO’dan heyetler gelmekte karşılıklı bilgi paylaşımları gerçekleştirilmektedir. Ülkemizin ilk fosil araştırma ormanı ile 18-19 milyon yıllık taşlaşmış ağaçlarımız proje çalışmalarımızla korumaya alınmış, bilimsel çalışmalarla bitki türleri ve iklim hakkında bilgilere erişilmiştir. Zaman zaman ilköğretimden üniversite öğrencilerine kadar eğitimler verilmekte, Tubitak çalışmalarına katılım sağlanmaktadır. Bu araştırma ormanımızın Orman Genel Müdürlüğümüzce yapılacak açılışı ile birlikte sivil halkımızın, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacaktır. Türk fındığı (Corylus colurna L.) ile ilgili birçok çalışma gerçekleştirdik. Enstitü olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile işbirliğine girerek Türk fındığında seleksiyon çalışmalarına başladık. Ayrıca aynı üniversite ile birlikte moleküler laboratuvar çalışmaları ile ilgili destek alınmaktadır. Sarıçam, karaçam, kayın, göknar, ıhlamur, dişbudak ve pek çok türde yapılan silvikültürel çalışmalarımız, endüstriyel odun teknolojileri, bilimsel faaliyetlerimiz devam etmektedir. Amacımız sahip olduğumuz biyolojik zenginliğimizin sürdürebilirliğini sağlamak, koruma kullanma dengesini sağlamak, bunun için gerekli yeni yöntemler, teknikler geliştirmektedir. Bunu yapmamıza vesile olan Orman Genel Müdürlüğü’ne, merkez ve taşra teşkilatına, üniversitelerimize, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Enstitü Müdürlüğü olarak teknik kurulumuzun bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim” diyerek sözlerini sonlandırdı. Daha sonra sözü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Daire Başkanı Mehmet Koç aldı. Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Daire Başkanı Mehmet Koç “pandemi süreci nedeniyle bu yıl O.G.M. Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlükleri’nin teknik kurulları toplantısını online yapmayı kararlaştırdık. Bunda da bir hayır vardır diye düşünüyorum. Daha önce fiziki olarak toplantıya katılamayan gerek hocalarımız gerekse meslektaşlarımız; online olan bu toplantımıza daha kolay katılıp katkıda bulunabileceklerdir. Yurtdışından eğitimlerini tamamlayıp geçen sene dönen yeni araştırmacılar çeşitli daire başkanlıklarında ve araştırmalarda yeni görevlerine başladılar ve bu arkadaşlar siz değerli araştırmacılardan usta çırak ilişkileriyle bir şeyler öğrenip; kendi yurt dışı bilgilerini de katarak inşallah daha bilimsel ve uygulamaya yönelik yeni çalışmalar ortaya koyacaklarına inanıyorum. Yeni sunulacak projelerin ormancılığımıza, mesleğimize, ülkemize ve dünya ormancılığına hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diyerek sözlerini bitirdi.

Orman Fakülteleri temsilcileri adına söz alan Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Sarıyıldız ise; “yurtdışında eğitimlerini tamamlayarak gelen arkadaşların eğitimlerinin geliştirilmesi için bizler de çalışıyoruz. Bizler teknik kurulları çok önemsiyoruz. Yapılan çalışmaların hem bilimsel hem de uluslararası camiada duyurmak çok önemli. Bunun için yabancı dil çok gerekli. Biz orman fakülteleri hocaları olarak her türlü katkı vermeye hazırız” diyerek sözlerini bitirdi.

Daha sonra yeni alınan; sonuçlanan ve devam eden projelerin görüşülmesine devam edildi.


Yazdır