01.03.2019
Odun Dışı Orman Ürünleri konulu sunum gerçekleştirildi.

01.03.2019 tarihinde Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda Odun ve Odun  Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisi Dr. Fevzi Bilgin tarafından “Odun Dışı Orman Ürünleri” konulu sunum gerçekleştirildi.

ODOÜ (Odun dışı orman ürünleri) kısaca, ormanlar, ormanlık araziler ve ormanların dışındaki ağaçlardan (plantasyon, karma sistem) elde edilen odun dışındaki biyolojik kökenli mallar olarak tanımlanmıştır (FAO, 1999). ODOÜ ana ürün grubunu odun dışındaki tüm bitkisel ve hayvansal ürünler ile mantarlar oluşturmaktadır. Bu gruba reçine, sığla, kauçuk vb. balzamik ürünlerde dahildir. Endüstriyel odun üretimi esnasında açığa çıkan ağaç kabukları, kozalaklar, çalılar, yongalar, kökler ile orman humusu ve örtüsü, yosun, yaprak, çeşitli av hayvanlarının deri, et ve boynuzları, böcek vb. küçük canlılar ile orman içi sularda yetişen balıklar vb. materyaller de bu grupta yer almaktadır.

Uluslararası literatürde odun dışı orman ürün tanımlanmasında iki farklı tamamlayıcı terminoloji kullanılmaktadır. Bunlar; ı)- Odun dışı orman ürünleri (NWFP) ve ıı)- Kereste dışı orman ürünleri (NTFP).  NWFP (ODOÜ) terimi tüm odunsu hammaddeleri içermez. Cips, odun kömürü, pelet, yonga, yakacak odun yanı sıra alet, ev eşyası ve oymalar gibi küçük ahşaplar NTFP (KDOÜ) olarak ifade edilir. Bu genel grup içinde yer alan biyokütle atıkları da önemli bir kalemdir. Ormanlarımızdan yılda yaklaşık 20 milyon m3 (DKGH) odun üretimi gerçekleştirilmekte ve bu üretim esnasında ibrelilerde daha fazla olmak üzere odun ve biyokütle atık madde oluşmaktadır. Bu oran toplam üretim rakamının %20-25’i dolayındadır. Yine endüstriyel üretim esnasında da önemli oranda odun atık madde ortaya çıkmaktadır. Örneğin FAO (2014) verilerine göre; ülkemizde 5 615 000 m3 kereste üretimi sonucu, 600 000 m3, 3 232 000 m3 kompozit odun üretimi (yonga ve lif levha) sonucunda 1 400 000 m3 odun atığı ortaya çıkmıştır.

Odun dışıyla ilgili herşeyin konuşulduğu seminerde SWOT Analizi de yapılarak güçlü ve zayıf yönlerimiz tartışıldı. Sunumun devamında da katılımcılardan gelen soruların çok olması gözden kaçmadı. Sunuyu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

SUNU_FEVZI_BILGIN.pptxSUNU_FEVZI_BILGIN.pptx


Yazdır