28.03.2019
Defnede Markalaşmaya Yönelik Araştırma Çalışmaları Başlamıştır.

Gıda, kozmetik ve parfüm sanayinin vazgeçemediği bitkilerden olan defne, dünyanın birçok ülkesine Türkiye’den gönderilmektedir. Defne yaprağında toplam dünya pazar payının % 95’i Türkiye’ye aittir. Türk Defnesi segmenti bilinirliliği yüksek ve tercih edilen, yüksek ürün algısına sahip doğal bir üründür.

Defne yaprağı için köken belirterek koruma altına alınması, bölgede faaliyet gösteren üreticilere mamul üzerinde amblem üzerinde kullanım hakkı sunacak ve böylece fiyat avantajı sağlayacaktır.​

Zonguldak-Bartın Defnesi'nin (Yeşil Elmas Defnesi) markalaşması ve sonrasında coğrafi ürün olarak değerlendirilerek özgün ve katma değerli hale getirilmesine yönelik araştırma çalışmaları yapmak üzere 20.03.2019 tarihinde Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Enstitü Müdür Yardımcısı Orman Yüksek Mühendisi Mehmet ALAN, Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Orman Mühendisi Ali GÜREL ve Orman Endüstri Mühendisi Selim ERMİŞ, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne gelip, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Sayın Zekeriya BEYAZLI başkanlığında Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin AKSAN, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Hasan YILDIZ, Zonguldak Orman İşletme Müdürü Kemal Esat TOPUZ, Bartın Orman İşletme Müdürü Selahattin YANIK ile toplantı yapmışlardır. Toplantı akabinde Bartın’a gidilip özel sektör temsilcileri ile görüşmeler yapılmış ve konu hakkında çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.


Yazdır